การสำรองห้องพัก

  1. โทรสอบถามข้อมูลและจองห้องพักได้ที่ 056-705-929, 080-143-9448
  2. หลังจากโรงแรมยืนยันมีห้องพักว่าง กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ภายใน 7 วัน นับจากวันจอง
    กรณีตรงกับวันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ โอนเงินมัดจำเต็มจำนวนของยอดจองทั้งหมด
  3. กรุณาส่งหลักฐานการมัดจำมาที่อีเมล์ breezehillkhaokho@hotmail.com พร้อมระบุชื่อและวันที่เข้าพัก
  4. การจองห้องพักจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าโอนเงินมัดจำล่วงหน้าแล้วเท่านั้น หากไม่ชำระมัดจำภายในวันที่กำหนด โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ให้ห้องพักกับลูกค้าท่านอื่น โดยมิต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ADDRESS

 

ที่อยู่
80 หมู่4 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ 67280

MAP